Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế quy hoạch đô thị và khu công nghiệp ; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Tư vấn thẩm tra các công trình dân dụng, công trình giao thông