So sánh các bảng liệt kê

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Cải thiện vốn

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Báo cáo tài chính

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Phát triển kinh doanh

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Tài chính bất động sản

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Phục hồi giá trị tài sản

Quản lý tài sản là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và các tài sản vô hình...

Read more

Giới Thiệu Về Ban Lãnh Đạo Của Thời Đại Group

Giới Thiệu Về Ban Lãnh Đạo Của Thời Đại Group

Charlie Trần

Charlie Trần

Chairman

Charlie Trần

Chairman

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

John Lê

John Lê

CEO

John Lê

CEO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Brian Nguyễn

Brian Nguyễn

CMO

GIÁM ĐỐC MARKETING

Đào Huy Hưng

Đào Huy Hưng

TPKD

TP. KINH DOANH

Về chúng tôi

Đầu năm 2019, thương hiệu Thời Đại Land – Tên gọi đầy đủ là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Thời Đại – lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Bất động sản việt Nam. Tuy là một DN còn non trẻ nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng cùng với một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp luôn nỗ lực hết mình, học hỏi trau dồi liên tục và không ngừng vươn lên, Thời Đại Land hứa hẹn sẽ trở thành một trong những đơn vị phânh phối và phát triển BĐS chuyên nghiệp – uy tín hàng đầu Việt Nam..

Về chúng tôi

Đầu năm 2019, thương hiệu Thời Đại Land – Tên gọi đầy đủ là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Thời Đại – lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Bất động sản việt Nam. Tuy là một DN còn non trẻ nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng cùng với một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp luôn nỗ lực hết mình, học hỏi trau dồi liên tục và không ngừng vươn lên, Thời Đại Land hứa hẹn sẽ trở thành một trong những đơn vị phânh phối và phát triển BĐS chuyên nghiệp – uy tín hàng đầu Việt Nam..