Dây diện, Cáp điện
Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.