Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Thời đại
Địa chỉ:
Quốc lộ 3
Số điện thoại:
0326992796
Trạng thái dự án:
Đang thi công