Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Handico
Địa chỉ:
34 Hai Bà Trưng
Số điện thoại:
0326992796
Trạng thái dự án:
Bắt đầu xây dựng và triển khai hoàn thiện