2024-06
17

Các chú ong thợ điện chăm chỉ miệt mài làm việc

Bên công ty chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm các nhân tài trong lĩnh vực cơ điện

  • Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công đối với toàn bộ hệ thống Cơ điện (ME) trong công trình xây dựng dân dụng (gồm điện, điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, PCCC, hệ thống đường ống…) của các nhà Thầu Phụ.
  • Nghiệm thu và xác nhận khối lượng thi công, hoàn công thanh quyết toán với Chủ đầu tư, Thầu Phụ.
  • Các công việc chuyên môn theo sự phân công của Chỉ huy trưởng
  • Tham gia công tác giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công.
  • Phối hợp với Ban quản lý dự án, nhà thầu trong công tác liên quan.
  • Kiểm tra điều kiện thi công của hồ sơ thiết kế, trước và trong quá trình thi công.Thực hiện các công việc khác được giao.

Bài viết liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THỜI ĐẠI Mô tả công việc của CBKT Hiện Trường M&E

17/06/2024
Mô tả công việc Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E: các hệ thống Điện, Nước, Điều hòa thông gió, PCCC, QS, Kho. Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công M&E Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công đối với toàn bộ hệ thống Cơ điện (ME) trong công trình xây dựng dân dụng (gồm điện, điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, PCCC, hệ thống đường ống…) của các nhà Thầu Phụ. Nghiệm thu và xác nhận khối lượng thi công, hoàn công thanh quyết toán với Chủ đầu tư, Thầu Phụ. Các công việc chuyên môn theo sự phân công của Chỉ huy trưởng Tham gia công tác giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công. Phối hợp với Ban quản lý dự án, nhà thầu trong công tác liên quan. Kiểm tra điều kiện thi công của hồ sơ thiết kế, trước và trong quá trình thi công. Thực hiện các công việc khác được giao. Chức năng của CBKT hiện trường M&E Lập kế hoạch và giám sát thi công